Ny generaldirektör för LFV

Ann Persson Grivas, ny generaldirektör för LFV. Foto: LFV

Regeringen har utsett Ann Persson Grivas till ny generaldirektör för LFV, Luftfartsverket. Hon kommer närmast från en tjänst som biträdande generaldirektör på Försäkringskassan. Ann Persson Grivas tillträder sin tjänst den 1 april 2017. Det meddelar LFV i ett pressutskick.

– Ann Persson Grivas har gedigen erfarenhet från såväl näringsliv som från att arbeta i en stor myndighet. Jag är därför glad att Ann tackat ja till erbjudandet att fortsätta driva den hittillsvarande positiva utvecklingen, men också hantera de utmaningar som myndigheten står inför, och det viktiga effektiviseringsarbete som pågår, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

LFV är ett statligt affärsverk som ansvarar för flygtrafikledningen vid 20 flygplatser i Sverige och för överflygningar i det svenska luftrummet. LFV har uppdrag internationellt och utvecklar lösningar för morgondagens flyg där flygsäkerhet, innovation, effektiva arbetssätt och kundfokus är viktiga hörnstenar. LFV är en drivande aktör i branschen. 
– Ann Persson Grivas har med sin långa erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete alla de förutsättningar som krävs för att driva LFVs förändringsarbete vidare. Hennes fokus på resultat, utveckling, kvalitet och kunder är centrala för LFVs fortsatta utveckling. Ann kommer från ledande positioner i stora komplexa, nationella och internationella organisationer som Försäkringskassan, SAS, Tre, Sony Ericsson och Vattenfall, säger Jan Olson, styrelsens ordförande. 
– Att förändras är att utvecklas och en förutsättning för överlevnad, i synnerhet i en bransch som flygets. Flyget ligger mig varmt om hjärtat efter mina år på SAS. Digitaliseringen ökar ytterligare förändringstakten och jag vill leda en utveckling där vi rustar LFV för kunna fortsätta konkurrera framgångsrikt i Sverige och i världen, säger Ann Persson Grivas.