Joint Venture-bolag bygger trafikplats i Förbifart Stockholm

Visionsbild över Trafikplats Hjulsta Södra. Bild: Trafikverket

Uppdraget omfattar att bygga en 650 meter lång bro över Mälarbanan, Bällstaån och E18 med anslutningar till E18:s befintliga trafikplats i Hjulsta. Vidare ingår ytterligare 70 meter bro, cirka 200 meter betongtunnel, en fläktstation samt dagvattendammar. Arbetsområdet korsas av E18 samt befintligt dubbelspår för Mälarbanan som byggs ut till 4-spår under entreprenadtiden.

- Vi är mycket glada och stolta över att Trafikverket valt oss som samarbetspartner. Veidekke och Implenia kommer att ha en fullt integrerad organisation i tätt samarbete med Trafikverket, UE och leverantörer. Både Veidekke och Implenia har lång erfarenhet och kompetens av att genomföra komplexa infrastrukturprojekt och det ska bli riktigt spännande att arbeta tillsammans, säger Marcus Nilsson, regionchef Veidekke

Byggstart planeras i mars 2017 och arbetet beräknas pågå i 5 år. Projektet är ett JV (Joint Venture) mellan Implenia och Veidekke fördelat 50/50.
- Vi ser fram emot att starta detta komplexa infrastrukturprojekt tillsammans med Veidekke i ett joint venture. Efter Johannelund tunnel och Lunda tunnel är detta vår tredje större order vi nyligen säkrat i Sverige. Jag ser positiva synergier med projekt så nära kopplade till varandra både när det gäller resurser och i fråga om logistik, säger Fredrik Björckebaum, vd Implenia Sverige AB

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska förenkla vardagen genom att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifart Stockholm dimensioneras för att trafikeras med 140 000 fordon per dygn år 2035.