Ny cirkulationsplats på Landvettervägen - väg 535

En ny rondell byggs i korsningen Osbäcksvägen-Landvettervägen. Foto: Tradfikverket

Startskottet har gått för arbetet med att göra den viktiga förbindelsen Landvettervägen (väg 535) mellan E20 Partille och väg 40 i Härryda kommun säkrare och mer framkomlig. Enligt Trafikverket behövs detta eftersom trafiken på vägen har ökat de senaste åren, vilket innebär att den har nu mer trafik än den var byggd för.

Trafikverket bygger nu en ny cirkulationsplats på Landvettervägen i höjd med Osbäcksvägen för bättre framkomlighet. Under tiden man bygger den nya cirkulationsplatsen vid Osbäcksvägen påverkas trafiken på Landvettervägen dagtid. Under rusningstid kommer det däremot alltid att vara två körfält öppna. Den nya cirkulationsplatsen beräknas vara klar att trafikeras i mitten av november.

Osbäcksvägen med anslutning till Landvettervägen stängs av för trafik under pågående arbete. Avstängningen innebär ett ökat trafikflöde på Kåsjövägen.