Stor trafikplats byggs i Göteborg

Illustration: Veidekke

Trafikplatsprojektet på Hisingen i Göteborg är en totalentreprenad som innefattar, förutom en planskild trafikplats, diverse förändringar på väg 155 samt omkringliggande lokalvägnät. En 100 meter lång bro byggs över huvudled med två stycken 100 meter långa av- och påfartsramper.

Även väg 155 breddas och 800 m sexfältsväg förläggs till största delen i ny sträckning söder om befintligt läge. Nya hållplatslägen uppförs på Sörredsvägen och Väg 155 för ökad tillgänglighet.

Arbetsområdet angränsar till Volvo personvagnars fabrik vilket medför en hårt trafikerad väg med cirka 30 000 fordon/dygn med ett stort antal pendlare till och från fabriken. Stort fokus kommer därför att läggas på trafikplanering.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet av Trafikverket att genomföra ett så komplext och utmanande projekt på en mycket trafikintensiv vägsträcka. Vi kommer tidigt i projekteringen att involvera våra medarbetare, konsulter, leverantörer och UE för att hitta de mest fördelaktiga lösningarna gällande HMS, tid, ekonomi, kvalité och miljö, säger Fredrik Indevall arbetschef på Veidekke.
Byggstart är planerad till mars 2017 och arbetet med att bygga trafikplatsen beräknas ta cirka två och ett halvt år.