Wibax investerar i terminal i Jakobstad

Wibax investerar totalt cirka 50 miljoner kronor i en terminalverksamhet i Jakobstad. Som del i denna investering förvärvar Wibax en terminal av Neste. Position och utvecklingspotential är viktiga faktorer i förvärvet samt att den redan är klar för flertalet produkter. ”Med denna strategiska investering stärker vi vår position i Finland och ökar möjligheten att nå våra mål”, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Terminalen som är byggd på 60-talet är väl omhändertagen och har 10 cisterner med en lagringskapacitet på totalt ca 46 000 kubikmeter och lokaliserad i ett mycket strategiskt läge. Tillstånd finns och terminalen är väl förberedd för lagring av kemikalier och bränslen. I dagsläget hanteras cirka 120 000 ton genom terminalen och förhoppning finns att utöka den volymen i en nära framtid, terminalen har en mycket stor utvecklingspotential.

Terminalområdet är stort, cirka 43 000 kvadratmeter vilket ger goda möjligheter till både befintlig och ny verksamhet. Eftersom terminalen är lättillgänglighet för både fartyg, lastbil och järnväg kan vi erbjuda effektiva logistiklösningar med flera kombinationer där vår och våra kunders leveranskvalitet och leveranssäkerhet ökar. Driften togs över under februari och innebär att vi kommer att titta på rekrytering av fler medarbetare i Finland.