Finländska regeringens finansutskott gav grönt ljus åt Östbanan 

Trafikförbindelserna i östra och södra Finland samt från Helsingfors till S:t Petersburg förbättras när den planerade Östbanan blir verklighet. Den gör resan på banavsnittet Helsingfors–Kouvola både kortare och snabbare. Östbanan vore en betydande ny förbindelse från östra Finland via Kouvola och Borgå till Helsingfors-Vanda flygplats. Restiderna bedöms dock bli högst måttligt kortare i förhållande till investeringskostnaderna. Foto: Elena Noeva-Shutterstock

Borgå-Kouvola dragningen, den så kallade Östbanan i Finland, drog det längsta strået när regeringens finansutskott kom med beslutet nyligen. 

Beslutet stöder det finländska Trafik- och kommunikationsministeriets ståndpunkt, det vill säga att dragningen blir den så kallade Östbanan mellan Helsingfors-Vanda flygplats, Borgå och Kouvola. Det här betyder fortsatt planering av sträckan.   

Finlands statsminister Sanna Marin besökte nyligen Borgå. En fråga som diskuterades var järnvägsdragningarna. Den av de östliga dragningarna som för tillfället troligast ser  ut att bli verklighet är Östbanan från Helsingfors via Borgå till Kouvola. 

- Hur kan man se till så att också andra kommuner, så som Lovisa, kan dra nytta av järnvägen? 

- I samband med det här beslutet har regeringen skilt linjedragningen så att vi på alla sätt vill främja utvecklandet av förbindelser, och att man tar i beaktande även näringslivets behov i den här helheten. Överlag är det säkert viktigt för området att spårtrafiken utvecklas, och fortsätter utvecklas i framtiden, sade Marin till nyhetssajten Svenska Yle. 

Vad gäller tidtabellen och frågan om stickspåret till Lovisa så kan det hända att man under den här regeringsperioden inte kommer särskilt långt. 

 

...