Teleste levererar informationssystem för passagerare till Tammerfors spårväg i Finland

Teleste och JCDecaux levererar och installerar 90 dubbelsidiga skärmar av typ TFT LCD- vid spårvagnshållplatser i Tammerfors. Foto: JCDecaux

Åbo-företaget Teleste levererar sina informationsdisplayer och deras ledningssystem som serviceuppdrag tillsammans med JCDecaux till Tammerfors nya spårväg.

Enligt avtalet mellan Teleste och JCDecaux kommer Teleste att leverera och installera 90 dubbelsidiga skärmar av typ TFT LCD- vid spårvagnshållplatser och skydd, och tar hand om underhåll och uppgradering av hårdvaran under en sjuårig avtalsperiod.

Avtalet inkluderar också distribution och underhåll av Telestes programvara för hantering av passagerarinformation, som styr sändningen av information till skärmar. Systeminstallationerna i staden Tammerfors påbörjades nyligen, vilket gav ett företräde till Telestes passagerarinformationssystem som service.

För kunder och kollektivtrafikoperatörer kommer passagerarinformationssystemet som en tjänst att ge ökad flexibiliteten med tanke på teknikförändringar. Samtidigt sänks tröskeln för nya distributioner. Bland de viktigaste fördelarna som uppnås är ökad smidighet i inkuranshantering, förstärkt med enklare kontroll av hela systeminfrastrukturen, inklusive både hårdvara och programvara.

- Tammerfors spårväg är ett unikt projekt i Finland, där byggandet av ny kollektivtrafikinfrastruktur i staden ställer höga krav på systemdrift och integration. Vi är övertygade om att Teleste kan möta de utmanande förhållandena och garantera hög tillgänglighet av passagerarinformation för passagerarna under många år framöver, säger Matti Viitala, City Relations och teknisk chef, JCDecaux Finland.

Tammerfors spårväg är det första projektet i Finland sedan 1910-talet där ett nytt spårvagnssystem byggs från grunden för att rymmas som en del av stadsomfattande kollektivtrafikinfrastruktur. Projektet lanserades 2017 och spårvägen beräknas starta i augusti 2021.