Strejkvarsel på APM Terminals

APM Terminals, Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Under oktober månad har APM Terminals i Göteborgs Hamn haft inkörningsproblem med sitt nya IT-system, vilket lett till långa köer in- och ut från terminalen. Nu har APM Terminals fått en annan viktig fråga att ta i tu med, då bolaget har hamnat i konflikt med Svenska Hamnarbetarförbundet, avdelning 4. Förbundet varslar om stridsåtgärder gentemot APM Terminals i Göteborgs Hamn, om att från och med 8 november 2016 inleda övertids- nyanställnings- och inhyrningsblockad.

Källor: Swedebridge, APM terminals, Svenska Hamnarbetarförbundet