Tele2 förvärvar TDC

Foto: Holger Ellgaard

Tele2 förvärvar TDC Sverige för en köpesumma på 2,9 miljarder kronor. Förvärvet innebär att Tele2 blir en starkare aktör på sin hemmamarknad inom det "strategiskt viktiga" företagssegmentet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

TDC Sverige har nettointäkter på 3,4 miljarder kronor och ett ebitda på 0,4 miljarder kronor under 2015. TDC Sverige hade 809 heltidsanställda i slutet av 2015.

(SIX News)