Fortsatt strejk på APM Terminals

Foto: APM terminals

Den 28 april fortsätter strejken på APM Terminals i Göteborg. Trots att parterna träffats flera gånger har man inte kommit närmare en lösning. Det skriver APM terminals i ett pressmeddelande.

- Det är olyckligt och vi beklagar att göteborgarna drabbas av konflikten på detta vis. Det är dessvärre ytterligare en illustration av hur oproportionerligt konfliktvapnet är i detta fall. Som vi sa redan igår respekterar vi naturligtvis den viktiga roll facket spelar när det gäller löner, säkerhet och arbetsmiljö men att genomföra en strejk när det handlar om facklig involvering utöver lagstadgat ställer vi oss oförstående till, säger Henrik Kristensen, vd på APM Terminals.