Peab bygger ut E12 i Umeå

Ringleden runt Umeå ska avlasta centrum. Karta: Trafikverket

Peab ska bygga 1,5 kilometer ny mötesfri väg från Baggbölevägen till Klockarbäcken samt bredda Vännäsvägen till mötesfri väg fram till Norra länken. Det är en del av den nya ringleden runt Umeå. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 268 miljoner kronor. I projektet ingår det bland annat att bygga en ny trafikplats, fem nya broar samt en cirkulationsplats. Det ingår även omfattande vatten- och avloppsarbete inklusive en råvattenledning och fjärrvärme.

– Den nya ringleden runt Umeå byggs bland annat för att förbättra luftkvaliteten, öka framkomligheten samt förbättra trafiksäkerheten i centrala Umeå. Det känns självklart bra att vara en del i den förbättringen. Detta medför även ökade möjligheter för Umeå stad att utvecklas och växa, säger Jörgen Eriksson, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i augusti 2019 och som beräknas vara färdig hösten 2021. Projektet orderanmäls i andra kvartalet 2019.