Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet

Beläggningsarbete. Foto: Peab Asfalt

Peab förvärvar YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark. Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.

Redan tidigt i Peabs historia gjordes satsningar inom det som idag kallas affärsområde Industri och verksamheten har varit en bärande faktor bakom koncernens tillväxt och resultatgenerering genom åren. Affärsområdet levererar strategiska insatsvaror, produkter och tjänster till bygg- och anläggningsprojekt såsom beläggningar, ballast, betong, transporter, uthyrning av maskiner och kranar samt byggsystem. Verksamheten har också utvecklat en återvinningsverksamhet där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter.

Nu expanderar Peab verksamheten genom att förvärva YITs motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1 700 medarbetare. Efter förvärvet får Peab en unik och marknadsledande position i Norden inom dessa områden.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 miljoner kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.