Mätteknik påverkar framtidens flygplatser

Sofistikerad mätteknik som ger flygledaren närvaro på distans. Foto: Mittuniversitetet

Sofistikerad teknik kan förändra flygledning och drift av små flygplatser i glesbygd. I ett nytt forskningsprojekt studeras mättekniken som gör det möjligt att övervaka väder, nedisning och allt som rör sig kring flygplatsens landningsbana. Hur forskningen påverkar framtidens flygplatser diskuteras i Almedalen.

− När drift och underhåll av flygplatsens ytor sker med självkörande fordon som skall samverka med människor och flygplan behövs mer sofistikerad mätteknik som ger flygledaren närvaro över distans. Det behövs mer forskning kring detta och vår ambition med projektet är att bringa klarhet i en del viktiga frågor, säger Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret STC, Sensible Things that Communicate, vid Mittuniversitetet.

Små flygplatser i glesbygd är viktiga för företagare på mindre orter, men glesa avgångar gör det svårt att upprätthålla kompetens för driften och flygplatsens ekonomi måste garanteras med skattepengar. Mätteknik för övervakning av fåglar, vilt, drönare, väder, nedisning, rullbanornas kondition samt position för människor och maskiner är exempel på sådant som forskarna på Mittuniversitetet vill studera.