Kraftig försämring av vägarbetarnas arbetsmiljö

91 procent känner oro för att arbeta på vägen. Arkivbild

I dag presenterar Seko rapporten "Med fara för livet". Rapporten handlar om den alltmer alarmerande arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare. Över tusen Seko-medlemmar som arbetar på vägen har svarat på enkäten och bilden är tydlig. Hela 91 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Motsvarande siffra år 2009 var 47 procent.

– Det är en oacceptabel utveckling. En vägarbetare har ingen air-bag som skydd när de jobbar på vägen till skillnad från de många bilförare som ofta blåser förbi i höga hastigheter. Det handlar i grunden om respekten för andra medmänniskors liv och hälsa, säger Sekos förbundsordförande, Valle Karlsson.

– Att köra förbi ett vägarbete i hög hastighet är att riskera en annan människas liv och det måste få konsekvenser. Ingen ska behöva dö på jobbet, fortsätter Karlsson.

Det är inte bara den ökade oron bland vägarbetarna som skickar varningssignaler. Även de faktiska incidenterna ökar dramatiskt. För tio år sedan var det 31 procent av vägarbetarna som under det senaste året varit med om någon incident på sin arbetsplats. I år har denna siffra stigit till hela 59 procent, med andra ord en fördubbling.

– Vi måste få till en ordentlig förändring i allmänhetens beteende i trafiken, säger Valle Karlsson.

– Vi ser också hur entreprenörer konkurrerar med priset för att vinna upphandlingar på vägprojekt. När alla kostnader ska pressas riskerar också säkerheten att få stå tillbaka. Vad är egentligen priset på en människas liv? Säkerheten får aldrig vara det som får stå tillbaka när kostnaderna ska hållas nere, fortsätter Karlsson.