Svårt att hitta personal till maskinförarjobb

Bristande resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur. Foto: Ryno Quantz

Tre år av rekordstor efterfrågan på maskinentreprenörer har lett till stora rekryteringsproblem. Problemen att hitta personal kan dock komma att bli ett större problem för samhället i stort än för företagen. Det visar Maskinentreprenörernas senaste konjunkturrapport MEKO.

Förra året landade de totala bygginvesteringarna i landet på 527 miljarder kronor enligt SCB, och bidrar därmed väsentligt till Sveriges ekonomiska utveckling. Förra året stod byggbranschen för 11,4 procent av BNP. All byggverksamhet börjar och slutar med att maskiner är på plats.

– För företagen är det självklart ett bekymmer att tvingas tacka nej, och inte kunna växa, på grund av att det saknas personal med rätt kompetens. Men för samhället blir problemet allvarligare. När vi inte har resurser att bygga och underhålla landets infrastruktur får vi alla problem. Jag är ganska orolig, säger Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna.

Mellan 64 och 89 procent av de intervjuade företagarna uppger att det är ganska eller mycket svårt att hitta rätt kompetens, beroende på funktion, enligt senaste MEKO. Tillfrågade företag i västra Sverige uppges har störst svårigheter. Och här kommer snart Västlänken upp på radarn och hela Västra Götaland står inför en förväntad ökning av infrastrukturinvesteringar på 25 procent nästa år, och 15 procent året efter det.

– Det är en stor ökning. Jag tror man kan räkna med att det betyder att ganska många företag faktiskt måste tacka nej till vissa jobb, säger Magnus Johansson på Navet Anlaytics (tidigare Industrifakta) som gör konjunkturrapporten MEKO åt Maskinentreprenörerna.

När MEKO presenterades förra året vid samma tid räknade referensföretagen med att en nedgång inför vintern skulle komma och att konjunkturen sannolikt skulle plana ut. Det skedde dock inte. Vintern blev bättre än förväntat och sommaren 2019 finns det få tydliga tecken på att nedgången är ett faktum. Även om referensföretagen nu räknar med en inbromsning.