CapMan Infra investerar i norska Norled

Norled har en flotta bestående av 59 färjor och 28 expressfartyg. Foto: Norled

Ett konsortium bestående av CapMan Infra och CBRE Caledon Capital Management har tecknat avtal att förvärva Norled, en ledande operatör av färjor och expressfartyg med verksamhet över hela Norge. Förvärvet är det första för fonden, CapMan Nordic Infrastructure I, samt CapMan Infras första investering inom transportsektorn.  

CapMan Infra och CBRE Caledon förvärvar vardera 50 procent av det egna kapitalet från Det Stavangerske Dampskibsselskab, DSD.

Norled grundades 1855 och har över 1 000 medarbetare i den riksomfattande verksamheten. Norled är marknadsledande inom innovativa och miljövänliga transportlösningar och har nyligen vunnit flera kontrakt för att bygga, äga och utveckla hybrid- och eldrivna fartyg, och var även först med att utveckla en vätgasdriven färja.

Norled är ett av Norges största färje- och expressfartygsbolag med en flotta bestående av 59 färjor och 28 expressfartyg som årligen transporterar över 17 miljoner passagerare och 9 miljoner bilar. Verksamhetens bas består av långsiktiga kontrakt med nationella och regionala huvudmän.

– Den norska färjeindustrin utgör en viktig del av landets transportinfrastruktur. Genom att driva utvecklingen mot en mer miljövänlig flotta genom nya teknologiska lösningar kommer vi att stärka sjötransporternas roll som ett ännu mer hållbart transportslag vilket kommer att bidra till ökat resandet inom och mellan regioner både för pendlare och turister, samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen och ökad tillväxt, kommenterar CapMan Infras managing partner Ville Poukka.