Skanska lanserar grön betong

Tillverkar betong utan cement. Foto: Skanska

Betong är, och kommer alltid att vara, ett viktigt byggnadsmaterial. Fördelarna är många. Det är bland annat starkt, brandsäkert och formbart. Utmaningen är att traditionell betong innehåller cement vilket ger upphov till koldioxidutsläpp vid framställningen.

Ludvig Dahlgren är teknisk specialist på region Betong och har under en längre tid arbetat med projektet Grön betong. Målet har varit att ta fram miljövänliga alternativ för husbyggande genom att sänka betongens koldioxidpåverkan. En utmaning har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– En utsatt utomhusmiljö har en tuffare exponering än en inomhusvägg. Vi har tittat på olika behov och tagit hänsyn till dem när vi har tagit fram de nya produkterna, berättar han.

I och med lanseringen finns nu betong anpassad för tre olika användningsområden: vägg, bjälklag och garage. Andelen cementklinker har minskat genom byte till masugnsslagg och på så sätt har betongen fått lägre klimatpåverkan.

Betong utan cement är ingen nyhet. Redan när Paris tunnelbana byggdes runt 1900 användes alternativa bindemedel i hög utsträckning. I Sverige, med vårt kyliga klimat, har kraven på beständighet varit högre och därför har man haft större utmaningar.

– Utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom. Grön betong är en kontinuerlig resa mot hållbara betongprodukter, säger Ludvig Dahlgren.