Lederprojektet för friska vattendrag

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Foto: Sjöbo kommun,

Enligt EU:s vattendirektiv måste alla vattendrag nå god status senast 2027. Därför har Sjöbo kommun, efter beslut i samhällsbyggnadsnämnden, gått med i projektet Österlens sköna vattendrag.

Lederprojektets mål är att förbättra och förstärka arbetet kring vattenfrågor i sydöstra Skåne. Den biologiska mångfalden och rekreationsintressen i och vid vattenmiljöerna inom vattenrådens verksamhetsområde ska främjas. Projektet som helhet ska leda till att större konkreta åtgärder kan genomföras i regionen för att återfå vattenmiljöerna till god ekologisk status samt öka rekreationsvärden i regionen.

En del av projektet är att synliggöra pågående och avslutade vattenvårdsprojekt samt bygga ett nätverk med regelbunden informations- och kunskapsutbyte som syftar till hållbar hantering av vattenfrågor i framtiden. Samarbeten med Lunds universitet och Kristianstads Högskola är planerade i projektet för att forma en starkare koppling mellan akademien, kommunen och föreningar och tillsammans skapa och medverka i olika forskningsprojekt.

Samarbetspartners: Österlens vattenråd, Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån,
Österlens naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Tomelilla, Ystads naturskyddsförening, Naturskyddsförening Kristianstad Bromölla, Färs naturskyddsförening, Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening, Kabusa och Skönadals fiskevårdsförening, LRF, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad samt kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Hörby och Kristianstad.