NCC tar hem Norrlands största kommunkontrakt

Foto: NCC

NCC Roads tar över underhållet av alltifrån vägar, vatten och avlopp till fritidsanläggningar i Härnösands kommun. Det är Norrlands största kommunkontrakt med ett ordervärde på 200 miljoner kronor. Avtalet löper i fem år från 1 juni 2013, med möjlighet till två års förlängning. 

– Vi har haft det här uppdraget tidigare och vet vad det handlar om. Eftersom planeringen av underhållsarbetet sker i tätt samarbete med kommunen, så kommer uppdraget dessutom att kunna utvecklas under resans gång, säger Stefan Bäcklund affärschef på NCC Roads Nord.

Härnösands underhållskontrakt är unikt på så sätt att kommunen lämnar allt tekniskt underhåll till en enda entreprenör. I normalfallet läggs endast gator, asfalt och vinterväghållning ut på entreprenad, men Härnösand har tänkt annorlunda och har bara goda erfarenheter av konceptet.

– Vi har jobbat med stora kontrakt ända sedan mitten av 90-talet och är övertygade om att det är kostnadseffektivt att låta entreprenören ta ett helhetsansvar, säger Göran Andersson samhällsförvaltningschef i Härnösand.

I uppdraget ingår att inventera underhållsbehov, föreslå åtgärder, projektera och utföra olika arbeten. NCC ansvarar därmed för planeringen av underhållet både på kort och lång sikt, utifrån kommunens mål och budgetramar.