NCC bygger nya ringleden runt Umeå

E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Foto: NCC

Det är väg E12 som byggs ut mellan Röbäck och Norra länken. Sträckan utgör en del av den Västra länken och är ytterligare en etapp i ringleden runt Umeå. Ringleden kommer, när den är klar, att avlasta de tungt trafikerade vägarna i Umeå och flytta ut trafik från de centrala delarna av staden.

– Med det utbyggda vägnätet blir det mindre biltrafik i centrum och därmed bättre miljö och renare luft i Umeå. Som tidigare Umeåbo känns det extra bra att bidra till en bra stadsmiljö, säger Henrik Löfgren, divisionschef Infra, NCC Infrastructure.

Projektet innebär att NCC ska anlägga sju kilometer ny väg, tio broar varav fyra tågbroar och två trafikplatser. Jord- och stenmassor som uppstår kommer att i så stor utsträckning som möjligt att användas i projektet. En viktig aspekt är att samordna trafikanter och allmänheten då arbetet bedrivs i närhet till befintlig bebyggelse.

– Projektets olika utmaningar ställer krav på god planering för att minimera störningarna och skapa en säker trafikmiljö för trafikanter och en säker arbetsmiljö för dem som arbetar i projektet. Något vi har stor erfarenhet av, säger Anders Gard, produktionschef Infra, NCC Infrastructure.

Arbetet startade i mars 2019 och beräknas vara klart tredje kvartalet 2021. Kontraktet är en totalentreprenad och uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Affären orderregistreras i första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Infrastructure.