Klimator tar affärer inom smart vinterväghållning

Klimators testfordon i full aktion. Foto: Klimator

Klimator vinner ytterligare en kommun inom smart vinterunderhåll i Danmark. Det totala ordervärdet för kommande tolv månaderna uppgår till 360 tusen kronor och innefattar leveranser av 25 IoT baserade väderstationer, klimatologiska tjänster och RSI – Road Status Information – smart beslutstöd för vinterväghållning.

Affären bekräftar ytterligare Klimators ledande position som leverantör av smarta kombinationer av modern teknologi i våra IoT baserade väderstationer och vår beslutsstödsprogramvara RSI. Det är en mycket attraktiv lösning för kommuner som dels vill digitalisera och förnya sina befintliga metoder, dels samla ytterligare värdefulla data att fatta bättre beslut utifrån.

– Vi upplever att det finns ett stort intresse på våra marknader att bidra till en nödvändig klimatomställning och effektivera resurser genom smarta sensorer och analyssystem. Det är oerhört glädjande att både nya kommuner ser denna potential och att befintliga förnyar och kompletterar med nya sensorer löpande i sina avtal med oss. Vi ser det som ett styrkebesked för vår innovationshöjd och förmåga att leverera hög kundnytta, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance och Sensor Solutions.

Road Status Information, RSI, är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.