Klimator tar kontrakt för vinterväghållning i Litauen

Klimators kontraktsvärde uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor över treårsperioden.. Arkivbild

Klimator har vunnit en offentlig upphandling från Kelių priežiūra, Litauens största entreprenör och leverantör av vintertjänster. Kelių priežiūra, som har ett starkt fokus på digitalisering och transformation av väg-, och väglagsinformation, kommer använda Klimators digitala tjänst – Road Status Information – under en treårsperiod. Kelių priežiūra kommer integrera Road Status Information tillsammans med andra system i syfte att nå ökade miljövinster genom ett mer effektivt resursutnyttjande inom vinterväghållning. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 2,7 miljoner kronor över hela treårsperioden.

Vi har befäst en stark position som kunskapsnod i denna transformation och arbetar, eller för dialoger, med de största aktörerna inom flera marknader. Med den gedigna erfarenhet vi samlat på oss, och genom nära samarbeten med våra kunder, fortsätter vi att utveckla nya innovativa funktioner som annars är mycket svårt för en enskild aktör att utveckla.”, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance hos Klimator.

Kelių priežiūra förvaltar och underhåller över 21 000 kilometer statliga vägar i Litauen. Företaget har cirka 2 400 specialister som verkar över hela landet i syfte att säkerställa hög trafiksäkerhet och ett effektivt vägunderhåll av det litauiska vägnätet.

Road Status Information, RSI, är en digital Software as a Service-tjänst som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade väglagsprognoser. Dessa högupplösta prognoser används av vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar därmed för entreprenörer hur de ska planera och genomföra sitt arbete. Det innebär i förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning och säkrare vägar att färdas på.