ChargePoint ökar takten för fordonselektrifieringen i Europa

ChargePoint gör strategiskt förvärv. Foto: ChargePoint

ChargePoint har slutfört förvärvet av has·to·be, leverantör av be.ENERGIZED, en e-mobilitetsleverantör med en plattform för laddningsmjukvara. has·to·bes expansiva mjukvaruplattform möter effektivt komplexiteten i och fragmenteringen av dagens europeiska laddningslandskap och är kompatibel med vitt distribuerade europeiska laddstationer och e-mobilitetstjänster.

Detta uppköp kommer i kölvattnet av ChargePoints nyliga förvärv i augusti 2021 av ViriCiti, ledande leverantör av elektrifieringslösningar för vagnparker med elbussar och kommersiella fordon. I och med de två förvärven  har ChargePoint nu den mest kompletta uppsättningen lösningar för elektrifierade fordonsflottor i Europa och Nordamerika.

ChargePoint är nu ett av de största laddnätverken i Nordamerika med över 150 000 tillgängliga laddplatser i det egna nätverket. ChargePoint arbetar tillsammans med branschen för att möjliggöra roaming över nätverk i Nordamerika och Europa, med fler än 200 000 tillgängliga roaming-platser. ChargePoint är också stolta över att kunna meddela att tre miljarder elektriska mil har körts på nätverket och att förare därmed har undvikit att använda över 450 miljoner liter bensin.

ChargePoint fortsätter att skapa arbetstillfällen och har under det senaste året mer än fördubblat antalet anställda i Europa. Företaget har också öppnat kraftfulla forsknings- och utvecklingsanläggningar i Amsterdam, Nederländerna, Radstadt, Österrike och Reading, Storbritannien, för testning och utvärdering av ChargePoints produkter för laddning av elfordon. ChargePoint har sedan länge fokuserat på att påskynda e-mobilitet genom att möjliggöra en sömlös laddningsupplevelse för förare, fordonsflottor, verksamheter och kommuner över hela Europa.

Genom ordförandeskapet i branschorganisationens ChargeUp Europe har ChargePoint hjälpt till att stärka elbilsförarnas rättigheter över hela kontinenten. Organisationen har gjort stora framsteg när det kommer till att vara branschens enade röst utåt, inte minst kring behovet av framtida smidiga roaming- och betalningslösningar, men även kring att vägleda EU-kommissionen i förhandlingarna om alternativa direktiv för bränsleinfrastruktur och att stödja lagstiftningspaketet "Fit for 55" i dess åtagande för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till år 2030.