Spektakulärt lyft av 550 ton tung bro

Den 43 meter långa och 550 ton tunga bron kund inte rivas på konventionellt sätt utan måste lyftas bort. Foto: Mammoet.

För mer än 30 år sedan byggdes en motorvägskorsning på Wiens sydöstra del men togs aldrig i drift. Som en del av ett nyligen genomfört ombyggnadsprogram skulle den sista brodelen i denna "stängda avfart" rivas.

På grund av en förhöjd väg nedanför och begränsat utrymme runt tangenten kunde den 43 meter långa och 550 ton tunga bron inte rivas på konventionellt sätt. För att utveckla en säker lösning kontaktade klienten ASFINAG tidigt Mammoet.

Planeringsfasen av projektet startade tolv månader före genomförandet. Genom att arbeta i kontinuerlig kontakt med kunden konstruerades dess tekniskt komplexa kranlyftfas i detalj flera gånger tills den optimala lösningen hittades.

x

Lösningen var att lyfta brodelen i ett stycke och placera den vid sidan av brofästet. Foto: Mammoet.

Eftersom Donau vanligtvis har lågvatten i augusti planerades transport av utrustning till platsen på väg, som en försiktighetsåtgärd för att inte äventyra det planerade utförandet. Totalt upprättades cirka 100 lastbilsturer inklusive 20 specialtransporter.

Lösningen var att lyfta brodelen i ett stycke och placera den vid sidan av brofästet. Arbetet kunde endast utföras på ena sidan av vägen så endast en DEMAG CC 8800-1-kran kan övervägas.

Bandkranen, som är en av de största i Europa, konfigurerades för denna applikation med en huvudbommlängd på 78 meter. Det erfarna teamet behövde bara en vecka för konverteringen. Två korta tidsfönster planerades för arbetet för att störa trafiken så lite som möjligt. Dessutom befann sig kranens placering i flygplatsens inflygningskorridor, vilket gjorde flygtrafikkontrollåtgärder nödvändiga.

x

Bandkranen som genomförde lyftet är en av de största i Europa. Foto: Mammoet.

– För det tunga lyftet var det särskilt viktigt att exakt beräkna brons tyngdpunkt i förväg och exakt anpassa riggutrustningen till den. I det här fallet krävdes en 31 meter lång specialspridarbalk för en belastning på 650 ton. Vikten av riggutrustningen ensam var 70 ton. En "integrerad stinger" som monterad på superliften på en 1 600 tons bandkran möjliggjorde lyftet, rapporterade Gernot Öder, Manager Crane and Transport Projects, Engineering & Project Management på Mammoet.

Tack vare av noggrann planering, ett mycket nära samarbete och en innovativ kranlösning kunde Mammoet utföra arbetet säkert och till och med avsluta projektet före schemat. Efter avslutat byggnadsarbete ska en stor del av området renatureras till ett lokalt rekreationsområde.