Företaget Mammoet flyttade en gångbro på rekordtid i Colorado

Eftersom installationen genomfördes över elva järnvägsspår vid en järnvägsstation, var noggrann planering avgörande. Det gällde att garantera minimal avbrottstid. Foto: Mammoet

Broflyttning slutförd snabbare än väntat med minimal störning av järnvägen
Företaget Mammoets team kontrakterades nyligen av Kiewit Infrastructure för
flyttning och installering av en gångbro som vägde cirka 550 ton.

Förflyttningen var en del av ett moderniseringsprojekt i centrala Colorado
Springs.

Mammoet har lång erfarenhet av att flytta broar runt om i världen, inklusive tre
broar för en by i Florida. Den senaste installationen av en gångbro gjordes på
flygplatsen Seattle-Tacoma.

All denna expertis behövdes för att uppfylla projektets strikta tidschema. Järnvägsmyndigheterna gav åtta timmars tidsram för förverkligandet av brons installation.

Före Mammoets ankomst monterades den prefabricerade bron som är 76 m.
Därefter svetsades den ihop så att den fick en konkret gångyta. För att få bron på
plats använde Mammoets besättningar åtta 500 ton tunga domkrafter för att
lyfta bron nära sju meter i luften och därmed möjliggöra transporten av bron.

Användningen av extra stora domkrafter gjorde det möjligt för teamet att hålla brons
tyngdpunkt lågt samtidigt som bron passerade spåren. foto: Mammoet

 

En kombination av trä- och stålmattor användes för en säker färd över järnvägsspåren.

När transportfasen av projektet var slutförd, överfördes bron till dess slutliga
installationsplats.

Mammoets team hade tagit sig an utmaningen och kunde
korsa spåren, installera bron och avlägsna lyft-och hjälpanordningarna inom
knappt fem timmar, så att järnvägen kunde börja trafikera igen enligt schemat. Foto: Mammoet