Järnvägstrafiken återställd över den mäktiga Mississippifloden

Mammoet lyfter brospannen till den historiska bron Merchants Bridge i St. Louis. Foto: Mammoet

Skräddarsydd lyftlösning återställer järnvägstrafiken över Mississippifloden

Tillsammans med Walsh Construction har Mammoet lyft brospannen till den historiska  bron Merchants Bridge i St. Louis, Missouri. Tillsammans har Walsh och Mammoet byggt om bron genom att ta bort och ersätta alla brons samtliga tre brospann samt bygga om den östliga infarten som förbinder St. Louis, Missouri och Venedig i Illinois.

x

Varje nytt fackverk mäter 158 meter och väger 4 082 ton. Foto: Mammoet

Järnvägsbron byggdes ursprungligen 1889 och är den äldsta järnvägskonstruktionen över Mississippifloden. Mammoets tekniska lösning innebar att två stora portalkranar monterades över Mississippifloden. Varje nytt fackverk mäter 158 meter och väger 4 082 ton. Vart och ett av de befintliga fackverken vägde mindre än hälften så mycket.

xx

Renoveringsprojektet återställa järnvägstrafiken på de båda spåren över bron. Foto: Mammoet 

De nybyggda fackverken byggdes på pråm på plats. Mammoets globala nätverk gjorde det möjligt att importera rätt utrustning för jobbet. Några kraftiga balkar skickades till USA från Singapore och Nederländerna. Balkarna förstärktes sedan för att kunna stå emot tyngden av den rejäla lasten. Varje portal var utrustad med ett glidsystem på portalbalken. Sålunda kunde brosektionen plockas upp från tillverkningspråmen och glida fram till installationspositionen.
xx

Sektionerna lyftes på plats med hjälp av fyra 900 tons stranddomkrafter. Foto: Mammoet

Sektionerna lyftes på plats med hjälp av fyra stranddomkrafter för den gamla bron, och 900 tons stranddomkrafter för de nya spannen. Balkarna, beroende på typ, vägde 135 respektive 160 ton. Walsh och Mammoet arbetade tillsammans i över en månad för att installera systemen för att göra lyften i det första spannet. Därefter flyttades portalsystemen över till de andra pirerna och återmonterades för att installera spann två och tre.

Renoveringsprojektet kommer att minimera brounderhållet i framtiden, återställa järnvägstrafiken på de båda spåren över bron samt för alltid förändra St. Louis 132-åriga skyline.