Cementa nekas prövningstillstånd

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Cementa

Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande. Överklagandet gällde det besked som Mark- och miljööverdomstolen lämnade då den avvisade Cementas ansökan om utökad kalkstensbrytning i Slite.

– Det är beklagligt att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd men vi har samtidigt varit förberedda på detta utfall. Beskedet påverkar inte vårt pågående arbete utan vi arbetar vidare med övriga insatser som vi påbörjade direkt då vi fick Mark- och miljööverdomstolens besked i juli, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa.

Det arbetet innefattar både en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Ett sådant tillstånd är en förutsättning för fabrikens fortsatta drift över tid och för att säkerställa en trygg och hållbar cementförsörjning i Sverige, med sikte på att kunna leverera klimatneutralt cement år 2030.

– Även om dagens besked inte påverkar arbetet framåt för oss i sak så är det bekymmersamt eftersom det lämnar ett antal principiella frågor obesvarade om hur ärendet har hanterats juridiskt. Det skapar en osäkerhet i hela systemet kring tillståndsprocessernas effektivitet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb.