ABB utvecklar plattform för saltbaserad energilagring

Utvecklar system för att ladda energilager när elpriset är lågt och förbruka när priset är högt. Foto: ABB

ABB har tecknat ett samarbetsavtal med det svenskbaserade energilagringsföretaget SaltX Technology. Avtalet gäller utveckling av ett stabilt och skalbart styrsystem för EnerStore, ett stort utvecklingsprojekt avseende kommersialisering av tekniska innovationer som använder salt med nanobeläggning för eneriglagring.

SaltX:s unika teknik går ut på att låta saltet lagra överskottsel med hög energidensitet i ett bulkmaterial, vilket innebär att det skulle kunna skalas upp till hundratals megawattimmar. Det har förutsättningar att bli en cirkulär och hållbar energilagringslösning för leverantörer och kunder i industrier som massa och papper, metaller och tillverkning. Den innovativa nanobeläggningen, som har utvecklats av SaltX under mer än 15 år möjliggör system med lång livslängd där kunderna kan ladda upp lagret när elpriset är lågt och använda den lagrade energin när priset är högt och på så sätt uppfylla sin mission att hjälpa samhället att ställa om till hållbar energi.

Marknaden för energilagringslösningar växer, och 2018 prognostiserade Bloomberg investeringsmöjligheter på 620 miljarder dollar. Bloomberg drog också slutsatsen att majoriteten av energilagren kommer att vara storskaliga 2030.

ABB:s leverans för det inledande pilotprojektet omfattar automation- och styrsystem, motorer och drivsystem, processinstrumentering och smart elektrifiering med möjlighet att skala upp lösningen för industrikunder. ABB:s långa erfarenhet av skalbara styrsystem bidrar till att säkerställa att den tekniska plattformen i EnerStore är optimerad för den förväntat höga efterfrågan i framtiden.

– Samarbetet med ABB för att uppgradera vårt EnerStore med förstklassiga process- och styrsystem samt fördelen av ABB:s historik och expertis inom processoptimering tillför enormt värde och trovärdighet till detta spännande pilotprojekt, säger Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology.

– Våra motorer, drivsystem och automationslösningar kompletterar de unika egenskaperna hos SaltX:s teknik, i första hand genom att möjliggöra långvarig lagring av värmeenergi med begränsad värmeenergiförlust över tiden, säger Björn Jonsson, Hub Manager på ABB Process Industries. ”Detta banbrytande partnerskap passar som hand i handske med vårt åtagande att ställa om till hållbar förnybar energi och att bädda in cirkularitet i allt vi gör för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutstläpp”

Konstruktionen av pilotanläggningen har startat tillsammans med SaltX med målet att installera det första gemensamma systemet i Luleå.