Energimyndigheten stöttar klimatneutral cementfabrik i Slite

Cementas systerbolag Norcem i Norge bygger världens första CCS-fabrik. Foto: Cementa

Energimyndigheten har beslutat att ge stöd med 12,7 miljoner kronor till Cementa för att utreda förutsättningarna för en koldioxidneutral cementfabrik i Slite år 2030. Stödet är en del av satsningen Industriklivet som stödjer industrins omställning till nettonollutsläpp.

Stora delar av utsläppen från cementtillverkning avges när kalkstenen hettas upp till höga temperaturer och omvandlas till klinker. Fabriken i Slite står för cirka tre procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Med hjälp av koldioxidinfångning och lagring av koldioxid, CCS, kan de fossila koldioxidutsläppen vid anläggningen i Slite minskas med 1,5 miljoner ton per år.

Förstudien som Energimyndigheten delfinansierar, går ut på att identifiera alla delar som måste finnas på plats för att CCS-anläggningen ska kunna tas i drift 2030. Förstudien som ska vara klar i slutet av 2021, kartlägger bland annat val av tekniklösning, finansieringsbehov samt förutsättningarna för transport- och lagringsmöjlighet för koldioxiden i Norge. Förstudien kommer även att ge fördjupade kunskaper om energibalanser och elbehov till anläggningen.

– Resultatet kommer att bli ett viktigt underlag i förverkligandet av en CCS-anläggning vid Slitefabriken och därmed ett viktigt steg för att Sverige ska minska klimatpåverkan från industrin, säger Klara Helstad, enhetschef hållbar industri vid Energimyndigheten.

Projektet bygger vidare på forskning och erfarenheter från CCS-projektet vid Norcems cementfabrik i norska Brevik där världens första fullskaliga CCS-anläggning vid en cementfabrik byggs. Förstudien kommer också att bygga vidare på de förutsättningar som ges i och med att infrastruktur nu etableras för transport och lagring av koldioxid i Norge.