Typsa växer i Norden och satsar på höghastighetståg

Fredrik Lilliesköld har gått in i en roll som direktör för infrastruktur på Typsa. Foto: Typsa

Typsa meddelar att Fredrik Lilliesköld har gått in i en roll som direktör för infrastruktur på Typsa. Elena Miravalles, vd, säger att detta är ett utmärkt tillskott till teamet och i linje med Typsas strategi att växa verksamheten över hela Norden och förbereda sig för de kommande investeringarna inom höghastighetsjärnväg och andra spännande projekt som kommer i Sverige.

Fredrik ser positivt på Typsas framtidsutsikter och ser fram emot att ta ledningen för verksamheten samt dess utveckling inom infrastruktur­sektorn. Hans, mer än 20 års, erfarenhet inom sektorn i Sverige, ledande befattningar i betydande projekt för kunder som Trafikverket, Trafikför­valtningen samt entreprenörer, kommer hjälpa TYPSA att befästa sin position på den svenska marknaden.

Typsa är ett företag inom höghastighetsjärnväg, med ett brett spektrum av kunskap och geografisk spridning, och en väl beprövad erfarenhet av att arbeta med offentliga och privata kunder runt om i världen. Dess bidrag i viktiga projekt som utbyggnaden av tunnelbanans blå linje samt nya stambanor utgör den perfekta basen för Fredrik att driva Typsas tillväxt på den svenska infrastrukturmarknaden.

Miriam Ruiz, direktör för Typsas verksamhet i Europa, är också angelägen om att se ytterligare expansion i Sverige, men även Norge där Typsa också är aktiva. Miriam kommenterade det senaste steget i Typsas tillväxtplaner.

– Den svenska marknaden är en av våra mest lovande investerings-marknader. Typsa är för närvarande en nyckelaktör i några mycket utmanande projekt i hela regionen där vi erbjuder ett övertygande tjänsteutbud till kunder genom att utnyttja vår tekniska kompetens och erfarenhet. Detta har stöttat vår hållbara tillväxt under det senaste decenniet. Vi välkomnar Fredrik till vårt team och vi ser fram emot de möjligheter som kommer.

Europa är en av Typsas huvudmarknader och har varit vårt viktigaste tillväxtområde de senaste åren. Typsa har etablerat dotterbolag i Storbritannien, Irland, Sverige, Norge och Belgien och deltar i många större projekt för Europas transportinfrastruktur. Vårt strategiska engagemang i banbrytande projekt som i Storbritannien, High Speed HS2 London till Birmingham, eller tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm är särskilt värt att lyfta fram.