Ringhals ett stängs för gott

Ringhals ett går till industrihistorien. Foto: Vattenfall

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit emot en anmälan från Ringhals om att reaktor ett är slutligt avställd från och med den 31 december 2020.

– Anmälan innebär att Ringhals reaktor ett är permanent avstängd, vilket enligt bestämmelserna i kärntekniklagen innebär att reaktorn inte får tas i drift igen, säger chefsjurist Ulf Yngvesson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals ett av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll.

– Det är med ett stänk av vemod men med stor stolthet i hjärtat vi på nyårsaftons kväll stängde Ringhals 1 och tackar den för lång och trogen tjänst, säger Ringhals vd Björn Linde.

Kärnkraftverket togs i kommersiell drift 1 januari 1976, och beräknas vid sin slutliga avställning ha levererat hisnande 220 terawattimmar el, vilket motsvarar hela Göteborgs elförbrukning under 44 år. Det innebär att miljön besparats på upp emot 200 miljoner ton CO2 jämfört med om motsvarande mängd el framställts genom kol, gas eller olja.

Reaktor ett övergår nu till avställningsdrift och därefter servicedrift. I april 2015 fattade Ringhals huvudägare Vattenfall av affärsmässiga skäl ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av Ringhals 1 och 2. Ett formellt beslut om stängning togs senare av Ringhals styrelse. Därefter har investeringarna i anläggningarna begränsats samtidigt som den återstående drifttiden har anpassats så att det bränsle som Ringhals 1 och 2 har till förfogande utnyttjas på bästa sätt.

Avvecklingen leder till friklassning, det vill säga att radioaktiviteten tas bort till så låga nivåer att anläggningen kan bedömas friklassas från radioaktivitet av Strålsäkerhetsmyndigheten och användas till annat. Kärnkraftens livscykel blir på så sätt sluten. Finansieringen av avvecklingen täcks av kärnavfallsfonden som förvaltas av Riksgälden. Kostnaderna förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor.