Styrstavarna i Ågestaverket demonterade

Styrstaven har dragits upp från sin position, i strålskyddsröret. Sedan sänks den ner i schaktet mot klippstationen. Foto: Vatten fall

Med specialtillverkad och fjärrstyrd hydraulsax och annan utrustning har Ågestaverkets 27 styrstavar lyfts, segmenterats och packats. Varje stav var 8 meter lång och 10 centimeter i diameter och bland det mest radioaktiva som fanns kvar i verket. Nu står de i strålsäkra emballage i mellanlager på Studsvik i väntan på slutförvar.

– Ågesta är en gammal anläggning som ligger i ett trångt bergrum och är olik alla andra kärnkraftverk. Det fanns inga färdiga koncept utan vi fick designa en metod och flera verktyg själva, säger projektledaren Linda Ekstrand.

x

En stav har sänkts ner från strålskyddsröret till hydraulsaxen som klipper stavens absorbentdel i lagom korta bitar som faller ner i ett rör till kokillen.. Foto: Vattenfall.

För att segmentera stavarnas absorbentdel, den mest radioaktiva delen av styrstaven, på ett säkert sätt krävdes en del eftertanke. Takhöjden i reaktorhallen där stavarna fanns räckte inte till för att hantera dem där. Än mer komplicerat blev det eftersom den vanliga kapningsmetoden, att såga med klinga, sprider kontamination.

– Vitsen var att arbetet kunde göras långt ner i verket, långt ifrån oss och annat pågående arbete. Med flera golvlager emellan slapp vi bygga upp klumpiga strålskydd i bly. Vi fjärrstyrde processen med kameror och datorer från en station i reaktorhallen, säger Linda Ekstrand.