Vattenfall säljer Stromnetz Berlin

Flera år av rättsprocesser innebär en börda för bolaget. Arkivbild

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bedriva elnätsverksamhet i staden och möjliggöra fortsatt utveckling av elnätet, till fördel för kunder, anställda och Berlins invånare.

– Det var ett svårt beslut för Vattenfall att erbjuda Stromnetz Berlin till försäljning. Vi är stolta över detta stabila och välordnade bolag som har väldigt kompetent och dedikerad personal. Därför har vi också varit angelägna om att säkra tillståndet att driva elnätet vidare och att kunna fortsätta utveckla det för att kunna hantera de utmaningar som klimatomställningen för med sig, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

– Men inte heller efter den nyliga delvinsten i domstolsprocessen kan vi räkna med ett beslut om att Vattenfall tilldelas koncessionen inom rimlig tid. Utsikten av flera år till av rättsprocess innebär inte bara en börda för bolaget utan gör det också svårt att fatta beslut om kommande miljardinvesteringar. Sådana investeringsbeslut kan bara fattas när det finns tydlighet om vilka förutsättningar som gäller. Därför vill vi ta detta steg för att komma ur dödläget och söka samarbete och samförstånd med delstaten Berlin för att möjliggöra en fossilfri framtid, säger Magnus Hall.

Vattenfall kan nu fokusera helt på sin övriga tyska verksamhet och att uppnå målet om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.