NCC bygger vindkraftpark i Dalarna

Vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön. Foto: NCC

Vindparken på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Anläggningen består av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter.

– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition. Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och går ut på att bygga nio stycken vindkraftsfundament, förstärka och förbättra befintliga vägar i området samt anlägga sex kilometer ny väg. Den yta som kommer att tas i anspråk utgörs av fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad bredd i kurvor för att klara de långa transporterna. Arbetet med gjutning av fundamenten påbörjades i slutet av april 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar samt elinstallationer har noga utformats i samråd med skogsstyrelsen för att minimera vår påverkan på naturen, säger Anders Sandberg, Byggprojektledare OX2.

Sika Sverige fick leverera en speciell produkt konstruerad för havs- och landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk.. Totalt i detta projekt levererades cirka 3 000 kubikmeter till de nio vindkraftsfundamenten.