Peab bygger ny huvudgata utanför Oslo

Kontraktssumman uppgår till 428 miljoner norska kronor. Bild: PEAB

Peab har fått uppdraget att bygga en ny huvudgata på Skårersletta i Lørenskog utanför Oslo. Beställare är Lørenskog kommun och kontraktssumman uppgår till 428 miljoner norska kronor. Den nya och moderna huvudgatan ska ha breda trottoarer. På varje sida av körfältet kommer det att finnas cykelfält som är upphöjda och åtskilda från körbanan med trottoarkanter.

Projektet är komplext och tekniskt tungt med bland annat fjärrvärmeanläggning, gatuuppvärmning, avfallssugning, vatten-, avlopps- och ytvattenlösningar, plåt samt elarbeten. Peab och beställaren har sedan hösten 2019 samarbetat om design och arbetets omfattning.

– Vi har förberett oss för detta projekt i mer än ett år och ser mycket fram emot att komma igång. Jag tror att både våra chefer och yrkesarbetare tycker att det är extra meningsfullt att arbeta med ett projekt som har så stort värde för ett helt lokalsamhälle där den nya huvudgatan blir en viktig plats för folkliv med aktiviteter och möten, säger Johan Hansson, regionchef i Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i januari 2021. Projektet er beräknat att vara klart våren/sommaren 2023. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020.