Ny ordförande för Svensk Betong

Ludwig Zetterström ny ordförande för Svensk Betong. Foto: Svensk Betong

Vid Svensk Betongs stämma idag valdes Ludwig Zetterström, vd Swecem, representerar Swerock, som ny ordförande. Han ersätter avgående Carina Edblad, som lämnar styrelsen efter åtta varav de tre senaste åren som ordförande.

– Det känns fantastiskt roligt och jag ser med stor entusiasm fram emot uppgiften att leda Svensk Betong. I och med den pågående klimatomställningen har vi en viktig uppgift framåt som bransch att ställa om mot mer klimatsmarta betonglösningar. Detta arbete fortgår redan i snabb takt.

– Tyvärr finns det en massa missuppfattningar och felaktigheter som beslutsfattare och politiker använder som argument att misskreditera vårt byggnadsmaterial. Det blir vår uppgift att visa på att detta vackra, beständiga, brandsäkra, värmelagrande och hållbara material är det mest lämpade byggnadsmaterialet idag och i framtiden, säger Ludwig Zetterström.