Eltel tecknar avtal i Finland värt 66 miljoner euro

Eltel Communication i avtal med en finsk teleoperatör. Foto: Eltel

Eltels Communication-verksamhet i Finland har tecknat en treårig förlängning av ett nuvarande ramavtal med en finsk teleoperatör. Avtalet gäller tjänster för fast telekom och är värt cirka 66 miljoner euro.

Avtalet omfattar planering, byggnation, installation och underhåll på teleoperatörens nätverksstationer. I avtalet ingår även ett utökat geografiskt område i södra Finland.

Eltel är en nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.