Storbritanniens regering fortsätter med HS2

Tunnelarbete för brittiska höghastighetssträckan under London. foto: Wikimedia, kredit: Matt Brown

Efter senaste tidens motsägelsefulla kommentarer och reflektioner har den brittiska regeringen äntligen fattat ett beslut om höghastighetsjärnvägen High Speed ​​2 (HS2). Det länge väntande projektet som går ut på att ansluta London och städerna i norra England kommer att byggas och passagerartågen kommer att trafikera på linjen tidigast 2028.

Samtidigt granskas idén om en annan viktig höghastighetsjärnväg känd som HS3 eller High Speed ​​North. Projektet kommer att koppla samman städerna i norra England.

HS2-projektet var huvudämnet nyligen under parlamentets senaste utfrågning. Premiärminister Boris Johnson motiverade det slutliga beslutet om den planerade järnvägen.

- I dag, herr talman, har kabinettet gett höghastighetstågen en grön signal. Vi kommer att få detta gjort, sade regeringschefen i Underhuset. Han förklarade också att fas 1 från London till Birmingham och fas 2a från Birmingham till Crewe "definitivt kommer att byggas."

Fas 2b från Crewe till Manchester och från Birmingham till Leeds och York kommer dock att ses över.

Boris Johnson noterade också att regeringen kommer att förbättra sin kontroll över genomförandet av projektet. Han avser till och med att utse en speciell minister för höghastighetssträckan.

- Och för att säkerställa att vi gör det utan ytterligare justeringar av varken kostnader eller scheman, vidtar vi idag avgörande åtgärder för att återställa disciplinen i programmet. Jag kommer att utse en minister, vars heltidsjobb är att övervaka projektet. En ny ministeriell tillsynsgrupp kommer att få i uppdrag att ta strategiska beslut om hanteringen av HS2, sade Johnson.

Samtidigt riktade transportminister Grant Shapps fokusen på ett annat viktigt järnvägsprojekt.

- Nu när vi år informerade om alla fakta, är det dags att driva HS2 framåt, tillsammans med en" High Speed ​​North "-plan för att ge norra delen av landet och Midlands den kapacitet och anslutning som dessa regioner behöver, sade Shapps.

Han avsåg den så kallade High-Speed ​​3 (HS3)-linjen eller Northern Powerhouse Rail (NPR). Denna sträcka kommer att tillhandahålla höghastighetstågservice för Liverpool och kommer att ansluta två stickspår till HS2. Linjen går från Liverpool via Manchester, Sheffield till Leeds och Hull.

Douglas Oakervees oberoende granskning av HS2-järnvägen publicerades också nyligen. Storbritanniens premiärminister nämnde rapporten i sitt tal och sade att den framtida specialministern kommer att granska projektet i enlighet med rekommendationerna från Douglas Oakervee som utsågs av regeringen för att analysera och korrigera HS2. 

- Det finns inga skyddade alternativa investeringar i det befintliga nätverket som är tillgängliga: om vi skulle behöva avbryta HS2 skulle många års planeringsarbete behöva kartläggas och analyseras noga, designas och vi skulle tvingas utveckla nya förslag. Uppgraderingen av befintliga linjer skulle också medföra en hög passagerarkostnad med betydande störningar. Granskningen rekommenderar starkt att inte avbryta HS2- programmet, står det i dokumentet.

Källa: Rail Tech