Höghastighetsprojektet HS2 uppnådde Platinum-utmärkelsen för mångfald

Höghastighetsprojektet HS2 lovordades för mångfald och inkludering eftersom det blev först i Storbritannien att uppnå Platinum standard.

 HS2 har höjt sitt Gold-betyg till Platinum på mindre än tio månader genom att visa att dess ideologi bygger på att olika talanger och anställda med varierande bakgrund produktivt bidrar till höghastighetsprojektets alla operativa prestationer.

HS2 Ltd har uppnått Clear Assured Platinum Standard-ackreditering - den enda organisationen i Storbritannien som har tilldelats det.

Priset bekräftar HS2 Ltd:s engagemang för jämställdhet och mångfald, inklusive inkluderande bästa praxis inbäddat i alla delar av projektets arbete.

HS2 har höjt sitt Gold-betyg till Platinum på mindre än tio månader genom att visa att dess ideologi bygger på att olika talanger ingår i alla aspekter av projektets operativa prestanda.

En viktig del av Platinum Standard-ackrediteringen är en organisations förmåga att utöva inflytande och bidra till att förändringar även sker externt. HS2 Ltd tillgodoräknades det faktum att projektets arbetsstyrka är en exakt återspegling av det brittiska samhället

- Det är absolut nödvändigt att vi kontinuerligt strävar efter att öka mångfalden och stödja inkludering i regeringen, vid offentliga projekt och i samhället i stort, kommenterade HS2-ministern Andrew Stephenson.

- HS2 Ltd har åtagit sig att sätta inkluderingen  och människornas lika värde i centrum även för projektarbetet, och det är uppmuntrande att se deras fortsatta ansträngningar som den enda organisationen som hittills i Storbritannien har fått ett erkännande genom tilldelningen av Platinum Standard, säger Andrew Stephenson.