Framgångar för Transportforum 2020

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson hälsade välkommen till Transportforum 2020. Foto: Hejdlösa bilder

VTI arrangerade Transportforum 8 till 9 januari 2020. i Linköping Konsert & Kongress. Transportforum är Nordens största konferens för transportsektorn, med 93 sessioner och över 350 presentationer, workshops och möjlighet till nätverkande. Infrastrukturministern inledningstalar. Temat för årets inledande session är ”Ändrade beteenden - en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”.

Transportforum arrangerades av VTI för 37 gången i Linköping. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum står ny kunskap och ömsesidigt utbyte.

Liksom tidigare år var det ett späckat program som spännde över alla trafikslag; vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart. Exempel på ämnen vid sessionerna var smarta gator, elvägar, hållbara transporter, cykel, självkörande fordon, samhällsekonomi, drönare, kollektivtrafik och godstransporter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalde och tema för den efterföljande inledningssessionen var "Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle". Medverkade var bland andra Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, författare till ESO-rapporten "När det rätta blir det lätta". Runt 1 400 personer deltog i konferensen. Transportforum 2021 hålls 13-14 januari i Linköping Konsert & Kongress.