Göteborgare får klotterplank i 3D

Bild: Agency 9

Göteborgs stad har tagit fram en 3D-webbtjänst där invånare bjuds in att bidra med idéer och förslag på stadsplaneringen. Det skriver Agency 9 i ett pressmeddelande. Tjänsten ”Min Stad” baseras på deras webblösning CityPlanner.

Med hjälp av avancerad spelteknik kan göteborgare nu komma med förslag till förändringar i 3D. Men skillnaden mot spel är att ”Min Stad” har ett seriöst syfte. Stadsbyggnadskontoret vill öka dialogen med stadens invånare och inspirera till deltagande i planeringen.

Besökaren kan navigera i en 3D-modell av staden och göra förändringar. Man kan till exempel platta till ett hus, höja eller sänka marknivån, lägga in enkla klossar med förslag på nya byggnader eller lägga in nya 3D-modeller. Det går också att markera en punkt eller en yta och förklara sina idéer i text. Tjänsten är  integrerad med Facebook och kan spridas via andra sociala medier, där det är fritt fram för var och en att kommentera de inkomna förslagen.

Min Stad är tänkt som ett klotterplank för göteborgarna där man kan fritt ventilera sina idéer. En annan aspekt är att vi med webben kan nå ut till personer som sällan kommer till utställningslokaler och möten för planeringsprojekt. Barnfamiljer och andra personer med hektiskt dagsprogram kan nu klottra och kommentera sent på kvällarna. Barn och ungdomar kommer att attraheras då de snabbt känner igen sig från sina spel, säger Eric Jeansson, GIS-chef på stadsbyggnadskontoret  i Göteborg.