Sveriges GIS-centrum skapar innovativa lösningar

I Lycksele skapas nya innovativa lösningar för framtidens intelligenta kartor.

Eftersom nästan all information kan knytas till en geografisk position - och tack vare ny teknik - så har GIS-boomen bara börjat, eftersom användningsområdena för geografisk information är obegränsade.

–GIS är därför en kraftigt växande bransch inom IT-sektorn, berättar Sofia Gideonsson, projektledare på GISTECH i Lycksele. Det är ett projekt, ägt av Lycksele kommun och finansieras av EU, regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

GISTECH samverkar med IGIS, ett kluster och en inkubator med totalt 20 företag och organisationer.

–Genom att koppla ihop företag, forskare, studenter, kommuner och organisationer skapas ett innovativt klimat för olika GIS-lösningar som förenklar och förbättrar vår vardag, idag och i morgon, säger Sofia Gideonsson. Via seminarier, konferenser och möten mellan olika aktörer sprider vi kunskap om GIS och fångar upp idéer till nya tjänster och produkter. Detta har lett till att tre nya företag bildats och tio idéer har blivit nya produkter och tjänster.

 

Alla har en position

Idag har alla med en smartphone en geografisk position, vilket öppnar intressanta kommersiella möjligheter för information, kopplad till position.

– Vi har sett en ny användning av GIS eftersom GIS nu finns i var mans hand, säger Sofia Gideonsson. Information om trafikflöden, demografi, livsstil, konkurrensförhållanden, vägar, vattendrag kan kopplas till kartan och skapa möjlighet för bättre beslutsunderlag för och offentlig förvaltning och näringslivet.

 

Exempel på utvecklingsprojekt

GISTECH har drivit flera utvecklingsprojekt som resulterat i nya produkter och tjänster som idag säljs på marknaden bland annat:

• Jämställdhetsanalyser som kan göras för att för att visa hur kommunen fördelar tid och resurser mellan män och kvinnor, flickor och pojkar i sin budget.

•Risk- och sårbarhetsanalyser är något som kommunerna måste göra. Med hjälp av 3D-teknik och höjdmodeller kan man till exempel påvisa riskområden för översvämning, ras och spridning av farliga ämnen på ett lätt och överskådligt sätt.

• Säkerhetssystem för att förkorta insatstiden för att undsätta skadade vid rallytävlingar.

–Det har varit spännande att testa idéer och se dem utvecklas till nya produkter och tjänster. Enbart fantasin sätter gränsen, avslutar Sofia Gideonsson.