Göteborgs 3D-portal kandidat till bästa e-tjänst

Göteborg Stads 3D portal för medborgare ”Min Stad” skapades för att öka medborgarnas engagemang i stadsbyggnadsfrågor och skapa möjlighet till debatt. Min Stad är tillgänglig på Göteborgs Stads hemsida och har varit i drift sedan sommaren 2012. E-tjänsten har varit en lyckad satsning med över 9000 unika besökare och nära 500 förslag från medborgare kring utveckling av staden. Tjänsten med en interaktiv 3D karta över Göteborg har lett till ett ökat intresse kring stadsbyggnadsfrågor och att nya grupper lockas att debattera, skriver Agency9, företaget bakom den teknik kartan använder.

”Min Stad” är en av nio utvalda kandidater att vinna det prestigefulla priset ”GuldLänken 2013”, en utmärkelse för den bästa publika e-tjänsten i Sverige under året.  Guldlänken är en tävling som belönar den mest innovativa svenska e-Förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor till nytta för medborgare och företag. Guldlänken arrangeras av Vinnova, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med konferensen Offentliga Rummet.

– Dagens samhälle kräver en väsentligt snabbare process för byggande av bostäder och utveckling av vår miljö. E-tjänster och webbaserade verktyg kan effektivisera kommunikation och förkorta handläggningstid för ärenden, säger Eric Jeansson, GIS-chef på Göteborg, i ett pressmeddelande.

”Min Stad” baseras på Agency9 CityPlanner”, en webbaserad tjänst med 3D visualisering för medborgardialog och projektkommunikation inom stadsbyggnad.