Minskning av kollisionsrisk med flera säkerhetssystem

Foto: If

Kollisionsundvikande system blir allt vanligare i bilar, både som standardmonterade och som extra tillval. I en studie av Volvobilar kan If/Volvia nu visa att risken att kollidera med framförvarande bil minskar med upp till 45 procent om bilen är utrustad med kollisionsvarning och automatiskt bromssystem samt adaptiv farthållare. De olyckor som ändå inträffar förväntas dessutom bli lindrigare och orsaka färre personskador.

If/Volvia blir nu först i Sverige med att presentera en studie av hur tillval av säkerhetssystem i Volvobilar påverkar risken för kollision med framförvarande bil.

Med hjälp av unik data från Volvobilar i trafik i Sverige, årsmodell 2007-2014, framkommer att antalet kollisioner i upphinnandesituationer minskar med minst 38 procent om bilen även har tillvalen kollisionsvarning och automatiskt bromssystem samt adaptiv farthållare (CWB + ACC), jämfört med bilar utan nämnda tillval.

Samtliga bilar i studien har även varit utrustade med City Safety, ett automatiskt bromssystem som idag fungerar i hastigheter upp till 50 km/h. Om bilen är utrustad med den senaste generationen av automatiskt bromssystem (CWB + ACC från och med 2010) minskar risken ytterligare då bilar med denna version är inblandade i 45 procent färre kollisioner med framförvarande bil.

Kollisionsundvikande system bidrar också till att lindra de kollisioner som ändå uppkommer, något som i sin tur förväntas leda till färre personskador, färre skador på bilarna och mildare krockar.

- Det är tydligt att utvecklingen går framåt och att systemen blir allt mer effektiva. De är viktiga komponenter i arbetet med att nå nollvisionen, säger Irene Isaksson-Hellman, trafikforskare på If, och ansvarig för studien.

Unikt för studien är att If/Volvia har kunnat välja ut bilar med de specifika tillvalssystemen och analysera dessa. Försäkringsdata har fördelen att tidigt ge möjlighet att utvärdera nya tekniker med utgångspunkt från verkliga trafikolyckor.

Analysen bygger på kollisioner som rapporterats till Volvia, som försäkrar alla nya Volvobilar i Sverige, och som är en del av If. Analysen omfattar krockar i alla typer av krockvåld och situationer, även de som inte alltid följs upp i polisrapporterad data.