"Biogasproduktionen kan mer än tiodubblas"

Biogasbuss. Foto: Östgötabuss

En helt ny studie visar att den svenska biogasproduktionen skulle kunna tiodubblas och nå 22 TWh till år 2030. Men beräkningarna visar också att det kommer krävas ett styrmedel i form av klimatcertifikat för att nå potentialen. Studien har nu överlämnats till utredningen om fossiloberoende fordonsflotta. 

Energigas Sverige och en rad medlemsföretag har låtit analysföretaget WSP beräkna den realiserbara biogaspotentialen i Sverige fram till år 2030. Beräkningarna visar att med rätt förutsättningar och politiskt styrmedel skulle produktionen kunna nå hela 22 TWh mot dagens 1,5 TWh.

- Den här studien visar att biogasen skulle kunna mer än tiodubblas till år 2030. Men beräkningarna visar också att ett långsiktigt styrmedel måste införas för produktionen av biodrivmedel i Sverige. Ett klimatcertifikat liknande elcertifikatsystemet skulle snabbt driva upp produktionen av biogasen och även andra biodrivmedel, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

WSP har i sina beräkningar utgått från tre olika scenarier där den ekonomiska tillväxten i landet, oljeprisutvecklingen samt vilka styrmedel som införs varierar. Med god ekonomisk tillväxt, stigande oljepriser och tydlig politiskt styrmedel kan den realiserbara potentialen uppgå till 22 TWh, där rötning står för knappt hälften och förgasning av skogsavfall för resten.

22 TWh motsvarar en fjärdedel av dagens bensin- och dieselförbrukning och en ännu större andel i framtiden, om fordonen fortsätter att bli bränslesnålare.

Energigas Sverige har nu överlämnat studien och även förslaget till Klimatcertifikat till den pågående utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta.

- Att biogasen kommer få en allt viktigare roll i framtidens bilar, bussar och lastbilar är helt klart. Biogas som drivmedel minskar kraftigt utsläppen av koldioxid men också av hälsofarliga ämnen så som kolväten och partiklar i stadsluften. Våra studier borde bli ovärderliga för utredarna och politikerna, säger Mathiasson.