Amerikansk järnvägsjätte digitaliserar sina spårkartor

Bild: Ron Reiring

Den amerikanska godsjätten BNSF har gett teknikföretaget Bartless & West uppdraget att digitalisera sina kartor, omfattande 51 000 kilometer järnväg. I vissa fall används kartor som är från 1800-talet i form av sex meter breda rullar, skriver tidningen Railway Gazette.

All data kommer nu att digitaliseras och levereras som ett GIS. GIS:et ska se till så att personalen använder den mest uppdaterade informationen. Hos Bartless & West kommer 100 medarbetare vara sysselsatta med projektet, som beräknas ta ett år att genomföra.

BNSF Railway har USA:s näst största järnväg för gods. Järnvägsnätet är större än Tysklands alla järnvägar, som är det land med störst järnvägsnät i Europa.