IGS väljer ny ordförande

Den internationella ”geospatiala” föreningen International Geospatial Society IGS) ska välja ny ordförande och vice ordförande. Den nuvarande ordförandens Mabel Alvarez tvååriga mandatperiod har gått ut.

IGS är öppet för individuellt medlemskap för personer som har GIS, SGI, ”geospatiala” vetenskaper eller andra besläktade fackområden som sina intressen. IGS är den individuella medlemsorganisationen av föreningen GSDI Association. IGS verkar för att öka det globala kommunikationsutbytet mellan personer som är aktivt engagerade i att främja och utveckla spatial datainfrastruktur.