Stabilt mobilnät viktigare än priset

Var femte mobilkund kommer att byta telebolag inom några månader. Arkivbild

En ny studie från konsultföretaget Simon-Kucher & Partners visar att ett stort antal svenska mobilkunder söker sig till leverantörer som kan garantera ett stabilt nätverk. Samtidigt uppger var femte svensk mobilkund (21 procent) att de kommer att byta telebolag inom några månader eller när det nuvarande avtalet upphör. Svenska mobilkunder är alltså betydligt mindre lojala mot sina leverantörer än före covid-19-pandemin, då bara 9 procent planerade att byta företag.

– De senaste åren har företagen inom telekombranschen framför allt konkurrerat med pris och obegränsad användning av data. Men inom en snar framtid kommer obegränsad datakonsumtion att vara standard, och med den nuvarande inflationen är det ohållbart att pressa priserna. Därför måste man inom telekombranschen säkra sina inkomster på andra sätt, till exempel genom att prioritera ett stabilt nät, vilket är det viktigaste kriteriet när svenska mobilkunder ska välja leverantör. I dag är också hastigheten mycket viktigare för kunderna än före covid-19-pandemin, säger Andreas Jonason, Managing Partner på Simon-Kucher & Partners.

Enligt undersökningen är stabilt nät (38 procent), pris (28 procent) och hastighet (26 procent) de viktigaste köpkriterierna för mobilkunder i Sverige. 50 procent av de svenska konsumenterna tycker att deras abonnemang på telefoni och bredband är dyra. Motsvarande siffra var 44 procent före covid-19-pandemin. 21 procent planerar att byta från sin tidigare leverantör under de närmaste månaderna, eller när deras nuvarande avtal löper ut. Före covid-19-pandemin planerade bara 9 procent att byta leverantör.

– I konkurrensen om kunderna måste leverantörerna på den svenska marknaden akta sig för att konkurrera med låga priser i sådan utsträckning att det skadar både telekombranschen och kunderna. Det behövs investeringar i 5G-teknik, fiberkablar och annan infrastruktur, så det finns ett stort kapitalbehov i telekombranschen. Om företagen fokuserar för mycket på priset finns det en uppenbar risk för priskrig vilket leder till lägre inkomster. Det kommer att göra telekombranschen mindre lönsam och förhindra de investeringar i teknisk utveckling som krävs för att kunna erbjuda bra kundservice, varnar Kajetan Zwirglmaier, Partner och Global Lead for Telecommunications på Simon-Kucher & Partners.

Enligt Andreas Jonason kommer det inte att räcka att erbjuda låga priser i framtiden för att locka till sig eller behålla mobilkunder, utan leverantörerna bör i stället fokusera på det värde som deras produkter tillför kunderna.

– Inflationen har förstärkt behovet av att ändra fokus. Telekombranschen måste införa nya prismodeller baserade på stabilt nätverk, hastighet och tilläggstjänster, säger Andreas Jonason.

Resultaten kommer från studien Global Telecommunication Study från Simon-Kucher & Partners. Datainsamlingen genomfördes i mars 2022 bland 7 682 deltagare i 19 länder, varav 406 i Sverige. Deltagarna fick svara på frågor om sin syn på teletjänster.