Finja förvärvar markområde intill sin fabrik i Strängnäs

Finja förvärvar drygt 100 000 kvadratmeter mark av Kilenkrysset. Foto: Finja

Finja förvärvar drygt 100 000 kvadratmeter mark av bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset. Marken i området är planlagd för industriändamål och ligger i direkt anslutning till Finja Betongs befintliga fabriksområde i Strängnäs.

– Vi är mycket glada att kunna tillhandahålla detta markområde till en stark aktör inom sin bransch som dessutom ser en kommande expansionsfas. Vi på Kilenkrysset har alltid ett brett perspektiv vid våra markaffärer. Besluten vi tar gällande försäljning tar många aspekter i anspråk säger Fredrik Granlund, exploateringsingenjör på Kilenkrysset.

Affären har stor betydelse för Finja Betong som månar om samtliga sina produktionsanläggningar runt om i landet, vars placeringar är väl valda utifrån strategiska utgångspunkter. Etableringen i Strängnäs var given då företaget önskar vara en självklar och pålitlig leverantör i den allt mer betydelsefulla Mälardalsregionen. 2018 invigdes en nybyggd och ytterst modern torrbruksanläggning på området, vilket nu utökas rejält.

– Regionen kring Mälaren blir ett allt viktigare ekonomiskt nav och som ett av Sveriges största betongföretag är det en självklarhet att vi ska vara aktiva och närvarande här. Genom markförvärvet har vi nu tillsett möjligheten till framtida expansion i Strängnäs, vilket skänker goda framtidsutsikter, säger Finja Betongs VD Bengt Widstrand.