Finja Betong lanserar betongprodukter med minimal klimatpåverkan

I höst kommer de första klimatsmarta produkterna att lanseras på marknaden. Foto: Finja

I en unik satsning presenterar nu Finja Betong att man lyckats att ta fram produkter som motverkar ökande halter av koldioxid i atmosfären genom att lagra en kolsänka, i form av biokol, i produkterna. En kolsänka skapas när man kapslar in biokol och lagrar den långsiktigt. Då hindras kolatomerna från att reagera med syre och på så sätt bilda koldioxid. Utvecklingsarbetet har pågått under lång tid för att få till recept som fungerar med bibehållen hög teknisk kvalitet. Resultatet är betongprodukter med minimal klimatpåverkan under hela sin livstid.

I höst kommer de första produkterna att lanseras på marknaden. Produkterna kommer att ingå i Finja Betongs klimatpositiva ECO-linje. Tack vare att produkterna bildar en kolsänka motsvarar det den ingående cementens klimatpåverkan. Därtill klimatkompenseras produkterna för att nå till målet för klimatneutralitet. Finja Betong kompenserar sedan med ytterligare 15 procent CO2e i ett biogasprojekt i Brasilien, vilket gör att produkterna går från att vara klimatneutrala till att bli klimatpositiva.

– Tack vare nytänkande kan vi nu ta ännu ett stort kliv i vår hållbarhetssatsning och erbjuda ännu fler byggvaror med så lite klimatpåverkan som möjligt. Denna typ av produkter, som motverkar den ingående cementens klimatpåverkan, är något nytt och unikt! Helt i linje med att vi på så sätt säkerställer att betong är ett viktigt och långsiktigt hållbart byggmaterial, säger Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong.